Bilişsel Davranışçı Terapi- BDT

Tüm dünyada çocuk ve ergenlerde görülen depresyon ve kaygı bozuklukları gibi birçok psikolojik sorunun çözümünde kullanılan ilk sırada uygulanan tedavi şeklidir. Bu terapinin uygulanması belirli standartlar içerisinde olmalıdır. Bilişsel davranışçı terapide danışanın zihninde oluşturduğu yanlış inançlar değiştirilmesi amaçlanmakta ve bu durumun davranış değişikliği ile sonuçlanması beklenmektedir. Biliş ve düşünce eş anlamlı olarak kullanılmakta olup bilişsel kavramı düşüncelerimiz ile ilgili anlamına karşılık gelmektedir. Bilişsel davranışçı terapiye göre, duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız sürekli olarak etkileşim halindedir. Olumsuz düşüncelerimiz, olumsuz duygular oluşturur ve bu olumsuz duygular bizi uyumsuz davranışlar sergilemeye sevk edebilir. Bu durum günlük hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Çocuk ve ergenlere yönelik bu terapinin uygulanması metaforların da kullanıldığı çok özel teknik uygulama gerektirmektedir. Bu terapi yalnızca alanında uzman kişilerce uygulanmaktadır.

Oyun Terapi

Yetişkinler kendilerini sözcükler ile ifade ederken, çocuklar kendilerini ifade ederken sözcükler yerine beden dillerini ve oyunu daha sık kullanmaktadırlar. Oyun, çocuğun kendisine alan açma, yalnız kalabilme, empati kurabilme, kişilerarası ilişkileri sağlıklı şekilde öğrenebilme, dikkat, öğrenme, yaratıcılık gibi becerilerini geliştirdiği bir araçtır. Kurdukları oyunlar aracılığı ile dünyayı ve kendilerini nasıl algıladıklarını, düşüncelerini, duygularını, ihtiyaçlarını, arzularını ifade ederler.

Oyun terapisi, ruh sağlığı alanında uzun yıllardır, duygusal, davranışsal ve gelişimsel problemler yaşayan çocuklar için uygun ve tercih edilebilen bir müdahale olmuştur. Terapist, çocuğa kendisini güvende hissedebileceği, koşulsuz kabul edildiğini hissedebileceği bir oyun ortamı sunarak, çocuğun kendi sorunlarını kendi becerileri ile çözmesi konusunda, çocuğun kendi yolculuğunda, ona rehberlik eder.

Oyun terapisi, 2 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda ortaya çıkan psikolojik sorunların çözümünde etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. Çocukların ortaya çıkan problemlere karşı çözüm odaklı olma yeteneğinin geliştirilmesini sağlar. Böylece çocuklar karşılarına çıkan sorunlardan kaçınmasını önleyerek, çocukların sorunu çözme yolunu geliştirmesini sağlar.

Ebeveyn Danışmanlığı

Tüm dünyada çocuk ve ergenlerde görülen depresyon ve kaygı bozuklukları gibi birçok psikolojik sorunun çözümünde kullanılan ilk sırada uygulanan tedavi şeklidir. Bu terapinin uygulanması belirli standartlar içerisinde olmalıdır. Bilişsel davranışçı terapide danışanın zihninde oluşturduğu yanlış inançlar değiştirilmesi amaçlanmakta ve bu durumun davranış değişikliği ile sonuçlanması beklenmektedir. Biliş ve düşünce eş anlamlı olarak kullanılmakta olup bilişsel kavramı düşüncelerimiz ile ilgili anlamına karşılık gelmektedir. Bilişsel davranışçı terapiye göre, duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız sürekli olarak etkileşim halindedir. Olumsuz düşüncelerimiz, olumsuz duygular oluşturur ve bu olumsuz duygular bizi uyumsuz davranışlar sergilemeye sevk edebilir. Bu durum günlük hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Çocuk ve ergenlere yönelik bu terapinin uygulanması metaforların da kullanıldığı çok özel teknik uygulama gerektirmektedir. Bu terapi yalnızca alanında uzman kişilerce uygulanmaktadır.

Masal Terapisi

Masal terapisi, kendini ifade etmekte zorlanan çocuklar için kullanılan oldukça etkili bir yöntemdir. Masal terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine masal ve materyalleri aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir. Çocukların masallardaki karakterlerin yerine geçerek duygu durumlarını daha rahat bir şekilde ifade edebilmeleri sağlanır.

İlaç Tedavisi (Farmakoterapi)

Çocuk ve ergenlik döneminin psikolojik sorunların çözümünde ilk basamakta terapi uygulamaları tercih edilmektedir, ancak terapilere yanıt alınamadığı durumlarda veya terapi uygulanamayan ciddi psikiyatrik bozukluklarda ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Çocuk ve ergenlerde kullanılan ilaçlar mutlaka uzman çocuk psikiyatristi tarafından reçete edilmelidir. İlaçlar yakın etki ve yan etki takibi yapılarak güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir. Sanılanın aksine bağımlılık yapma, uyuşturma, sakinleştirme vs. özellikleri olan ilaçlar çocuk ve ergen psikiyatri alanında tercih edilmez. İlaç tedavileri dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, otizm, takıntılar, ciddi davranış sorunları, şizofreni gibi hastalıklarda ilk tedavi seçenekleri arasında olup, hekiminizin uygun doz ve sürede karar verdiğinde ilacı kullanmak uzun vadede daha ciddi sorunların önlenmesini sağlayacaktır