Moxo Dikkat Testi

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir. Psikiyatri kliniklerinde en çok uygulanana testlerden biri olan MOXO testi dünya genelinde kullanılan tek objektif ve aynı zamanda çeldirici test olarak bilinmektedir. Uzmanların Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ve hasta gözlem süreçlerinde hastanın dikkat profilini değerlendirmelerine yardımcı olan bir araçtır.

MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir

Crowell Uygulaması (Aynalı Oda)

✔Anneyle bebeğin/çocuğun aynalı oda olarak tanımlanan bir alanda ( anne ve çocuk bir tarafta, hekim aynanın diğer tarafında) ve çocuğun hekim tarafınca izlendiğini bilmeden annesiyle olan etkileşiminin değerlendirildiği bir muayene yöntemidir.

✔Çocuğun en ideal şekilde değerlendirildiği bu gözlem şekliyle çocuk ve anne arasındaki iletişim düzeyi, doğal ortamda oyuncaklarla oynama becerisi, verdiği tepkiler en uygun şekilde değerlendirilmiş olur.

✔Bu yöntem , bebek ruh sağlığı açısından olmazsa olmaz bir tanılama metodudur.

✔Okul öncesi dönemde ortaya cikan tüm psikolojik sorunlarda çocuğun, aynalı odada muayene edilmesi çok önemlidir. Bu sorunların başında otizm şüphesi gelmektedir.

✔Otizm

✔Gelişim geriliği

✔konuşma gecikmesi

✔yeme ve uyku sorunları

✔öfke sorunları

✔hiperaktivite, kreşe uyum sorunları, aile içi iletişim sorunları gibi başka birçok sorunda da çocukla ilgili en ideal bilgileri veren muayene şeklidir.

✔Kliniğimiz, aynalı odaya sahip Edirne’deki ilk ve tek klinik olup, Türkiye’deki sayılı Çocuk Psikiyatri Merkezlerinden biridir.

Ankara Gelişim Tarama Envarteri (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, çocukların gelişim aşamalarında hangi evrede olduğunu anlayabilmek ve çocuğu bu açıdan değerlendirebilmek için test yolu ile uygulanan bir envanterdir. Bu değerlendirmenin amacı çocuğun herhangi bir gelişimsel bozukluk veya gerilik içerisinde olup olmadığını erken dönemde tespit etmektir. Bu nedenle AGTE testi 0 ile 6 yaş arasındaki çocuklar için kullanılabilir nitelikte olan bir araçtır. Test süreci boyunca genellikle çocuk, anne ve babanın birlikte teste katılması istenir. Test yapıldıktan sonra incelenen sonuçlar ışığında çocuğun gelişimsel süreçlerini nasıl gerçekleştirdiği, geri kalıp kalmadığı ve süreçlerdeki başarısı gibi faktörler hakkında bilgi sahibi olunur.

Catell 2-A Zeka ve Performans Testi

Zeka testleri birçok farklı çeşidi bulunan ve fonksiyonel olan testlerdir. Hangi yaş aralığına ve hangi yetenekleri değerlendirme gereksinimi duyulduğuna göre değişiklik gösteren testlerin büyük bir çoğunluğu kültürel testlerdir. Testlerin kültürel olma nedeni kültürün çocuklar üzerinde büyük etkileri olmasıdır.Genel zeka testlerinden farklı olarak Catell 2-A Zeka ve Performans Testi, kültüre bağlı olarak değişiklik gösteren bir test değildir. Bu nedenle dünya genelinde ortak olarak kullanılan zeka performans testlerinin başında gelmektedir. Test 4 ile 7 yaş, 7 ile 14 yaş ve 14 yaş üzerinde olan katılımcılara uygulanabilmektedir.

Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri

Çocukların çizmiş oldukları resimleri “resim” deyip geçmemek gerekir. Çocuklar çizmiş oldukları resimler aracılıyla bize birçok şey anlatır. Bu analizin amacı çocuğun çizmiş olduğu resim aracılığıyla çocuğu tanımak, anlamak ve duygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Çocukların serbest çizmiş oldukları resimler, iç dünyalarını yansıtıyor olması sebebiyle iyi analiz edildiklerinde çocuklar ve onların gelişimleri hakkında önemli bilgiler ediniri

Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testlerin uygulanması ile çocukların çizmiş oldukları resimlerin, kâğıda yerleştirme şekline göre, sayfayı kullanış biçimine göre, yer yön şekline, mekân perspektif, orantı, renkler, realizm açısından, resmin içeriğine göre ve birçok resim özellikleri değerlendirilir.

Goodenough Zekâ Testi

4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan genel bir zeka testidir .Çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlar.

D2 Dikkat Testi

D2 Dikkat Testi kişilerde uygulanma yaş aralığı 9 ile 60 yaş arasıdır. Bu yaşlar arasında bilinci sağlıklı olan bireylere uygulanabilen bir testtir. Asıl amacı ile performans ölçmeyi hedefleyen testlerden biridir. Testin maksimum tamamlanma süresi 8 dakikayı aşmamaktadır. Test sonucunda bireyin psikomotor hızı ve performans düzeyi (performans düzeyinin zamanla gösterdiği değişim) hakkında bilgi sahibi olunur. Testin en temel amaçları, dikkat yeteneğinin süreklilik durumu ve kişinin görsel tarama becerisi hakkında bir tanıya varabilmektir.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

4-8 yaş aralığı çocuklara uygulanan Frostig testi, çocuğun görsel uyaranları tanıması, ayırt etmesi ve daha önceki deneyimlerle yorumlayabilme yeteneğini ölçümler. Okuma, yazma ve aritmetik becerilerin temelindeki görsel algılama sorunlarını keşfetmeyi destekler. Çocuğun okula hazır olup olmadığını ölçmeye yardımcı bir testtir.

Pea Body Resim Kelime Eşleştirme Testi

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Test sonucuna göre dil gelişimiyle ilgili önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Çocuğa ilköğrenime başlamadan hemen önce yapılan genellikle 5 veya 6 yaş gruplarına uygulanan bir testtir. Testin asıl amacı çocuğun okul olgunluğuna sahip olup olmadığını saptamaktır. Test bireysel veya gruplar halinde uygulanabilmektedir.