KURSLAR VE SERTİFİKALAR

1. Bilişsel Davranışçı Terapi

2. Moxo Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi

3. Resim Analizi ve Psikolojik Değerlendirme Testleri

4. Oyun Terapisi

5. Kum Terapisi

6. Masal Terapisi

7. Aile Danışmanlığı Eğitim Programı

8. Çocuk ve Gençlerde Panik Bozukluğu, Agorafobi ve Özgül Fobilerin Bilişsel Davranışcı Psikoterapisi

9. Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

10. Çocuk Psikiyatrisinde Adli Değerlendirme